คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณอายุนักเรียนอัตโนมัติ

Loading

โปรแกรมคำนวณหาอายุนักเรียนอัตโนมัติ
เพียงป้อนเลขที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด และวันเดือนปีปัจจุบัน โปรแกรมก็จะคำนวณอายุโดยบอกมาเป็นปี เดือน และวันมาให้อัตโนมัติ

พัฒนาโดยเพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

เว็บไซต์ผู่ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

9 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *