โปรแกรมคำนวณเงินเดือนข้าราชการครู 1589

โปรแกรมคำนวณเงินเดือนข้าราชการครูไปจนถึงวันเกษียณอายุราชการ
สำหรับไว้ดูเงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละของครู

โปรแกรมพัฒนาโดย ผอ.นภาดล วิภาวัล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการบำนาญ

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruupdate.com
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link