ZipGrade 2437

แอพสแกนตรวจกระดาษคำตอบอัตโนมัติ
สแกนเพื่อตรวจกระดาษคำตอบด้วยโมบายโฟน โปรแกรมจะคำนวณและรวมคะแนนโดยแสดงผลมาให้อัตโนมัติ สามารถอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจกระดาษคำตอบและมีความแม่นยำในการตรวจมากยิ่งขึ้น มีการตรวจโดยการแสดงผลวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายบุคคล

กระดาษคำตอบมีให้เลือกใช้อยู่ในระบบหรือจะออกแบบเองก็ได้
สำหรับฟรียูสเซอร์สามารถสแกนตรวจกระดาษคำตอบได้ 100 แผ่นต่อเดือน หากต้องการสแกนมากกว่านั้นต้องเสียตังครับ(ประมาณ $6.99 ต่อปี)

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.zipgrade.com
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link